Сьогодні
2.04.2023


13:56

У 5–11 класах
сьогодні
вихідний
У 1-х класах
сьогодні
вихідний
У 2-4 класах
сьогодні
вихідний
Розклад дзвінків
у 5–11 класах:


1-й урок: 08:30 – 09:15

2-й урок: 09:25 – 10:10

3-й урок: 10:25 – 11:10

4-й урок: 11:25 – 12:10

5-й урок: 12:30 – 13:15

6-й урок: 13:25 – 14:10

7-й урок: 14:15 – 15:00

8-й урок: 15:05 – 15:50

У новому навчальному році педагог спільно з керівником навчального закладу зможуть складати індивідуальний освітній графік, обираючи навчальні модулі відповідно до власних потреб та запитів навчального закладу.

З  2016-2017 навчального року, курси підвищення кваліфікації освітян  столиці зазнають кардинальних змін. Запроваджується накопичувальна кредитно-модульна система (ECTS) та пропонуються курси на вибір педагога (50% від загальної кількості модулів).
Обов’язкова частина курсів підвищення кваліфікації, зміст якої  відповідає основному педагогічному навантаженню, триватиме 5 днів (понеділок–п’ятниця).
Відповідно до основного педагогічного навантаження педагог опрацює модулі обов’язкової частини (з фаху), загальною вагою 2.5 кредита (ECTS)*. Ще 2.5 кредита освітянин добиратиме, опрацьовуючи вибіркову частину курсів.  Загалом педагог має обрати 5 модулів (заходів), вагою 0.5 кредита кожен. Заняття вибіркової частини відбуватимуться у формі лекцій, тренінгів, майстер-класів, подіумних дискусій тощо. Час проведення таких заходів – переважно друга половина дня.
Вибіркові заходи можна відвідувати очно або ж обрати очно-дистанційну чи дистанційну форми навчання. Останній 1 освітній кредит педагог отримає,  успішно виконавши випускну роботу, тему якої потрібно обрати, реєструючись на курси. Працювати над випускною роботою можна одразу після реєстрації, під час якої обрана тема буде зафіксована в направленні. Виконану роботу потрібно надіслати куратору курсів.


* Кредит (Креди́т ECTS, Заліко́вий креди́т) — одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів. Складає три академічні години навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру. Час, відведений для проведення підсумкового контролю, не входить у кредит.

Термін «кредит» (Credit) використовується в сучасних європейських системах освіти. (див. Болонський процесECTS). Кожна навчальна дисципліна оцінюється певною кількістю залікових одиниць —кредитів, що дозволяє співвіднести і уніфікувати рівень освоєння навчальних дисциплін у різних університетах.

ECTS-кредити відображають навантаження студента за відповідним курсом. Один семестр денного навчання відповідає 30, один рік — 60 кредитам ECTS, що присуджуються по завершенні періоду навчання і складання іспитів.

Кредит включає усі види робіт студента, що передбачені в затвердженому індивідуальному плані: аудиторну (лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття), самостійну роботу, виконання курсових робіт, консультації; на випускних курсах - підготовка до державної атестації, на клінічних і гігієнічних кафедрах - професійна клінічна практична підготовка відповідно до вимог ОКХ; складання ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок 1" і "Крок 2", практично орієнтованого державного іспиту; виробничу практику тощо. Один навчальний рік включає 60 кредитів; 1 кредит ECTS - 30 навчальних годин.


Додаток 1 
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту,
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)
від «15» червня 2016 року, № 540

 

Презентація ІППО про новий формат курсів

 

Графік курсів підвищення кваліфікації на 2016-2017 навчальний рік (витяг) 

 

Код спец.

Спеціальність

Група

Термін навчання

III. Початкова освіта (ПЧ)

ПЧ01

Вчителі початкових класів, вихователі ГПД 

ПЧ01-01

05.09.2016-09.09.2016

ПЧ01-02

12.09.2016-16.09.2016

ПЧ01-03

19.09.2016-23.09.2016

ПЧ01-04

26.09.2016-30.09.2016

ПЧ01-05

03.10.2016-07.10.2016

ПЧ01-06

10.10.2016-14.10.2016

ПЧ01-07

17.10.2016-21.10.2016

ПЧ01-08

24.10.2016-28.10.2016

ПЧ01-09

31.10.2016-04.11.2016

ПЧ01-10

07.11.2016-11.11.2016

ПЧ01-11

14.11.2016-18.11.2016

ПЧ01-12

21.11.2016-25.11.2016

ПЧ01-13

28.11.2016-02.12.2016

ПЧ01-14

05.12.2016-09.12.2016

ПЧ01-15

12.12.2016-16.12.2016

ПЧ01-16

19.12.2016-23.12.2016

ПЧ01-17/18

16.01.2017-20.01.2017

ПЧ01-19/20

23.01.2017-27.01.2017

ПЧ01-21/22

30.01.2017-03.02.2017

ПЧ01-23/24

06.02.2017-10.02.2017

ПЧ01-25/26

13.02.2017-17.02.2017

ПЧ01-27/28

20.02.2017-24.02.2017

ПЧ01-29

27.02.2017-03.03.2017

ПЧ01-30

06.03.2017-10.03.2017

ПЧ01-31

13.03.2017-17.03.2017

ПЧ01-32/33

20.03.2017-24.03.2017

IV. Виховання (ВХ)

ВХ01

Педагоги-організатори ЗНЗ

ВХ01-01

05.12.2016-09.12.2016

ВХ01-02

30.01.2017-03.02.2017

ВХ02

Вихователі груп продовженого дня

ВХ02-01

19.09.2016-23.09.2016

ВХ02-02

26.09.2016-30.09.2016

ВХ02-03

23.01.2017-27.01.2017

ВХ02-04

06.02.2017-10.02.2017

ВХ02-05

20.02.2017-24.02.2017

ВХ02-06

13.03.2017-17.03.2017

ВХ04

Вчителі фізичної культури

ВХ04-01

05.09.2016-09.09.2016

ВХ04-02

19.09.2016-23.09.2016

ВХ04-03

10.10.2016-14.10.2016

ВХ04-04

31.10.2016-04.11.2016

ВХ04-05

05.12.2016-09.12.2016

ВХ04-06

19.12.2016-23.12.2016

ВХ04-07

30.01.2017-03.02.2017

ВХ04-08

13.02.2017-17.02.2017

ВХ04-09

13.03.2017-17.03.2017

ВХ06

Вчителі  музичного мистецтва

ВХ06-01

17.10.2016-21.10.2016

ВХ06-02

12.12.2016-16.12.2016

ВХ06-03

16.01.2017-20.01.2017

ВХ07

Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури 

ВХ07-01

05.09.2016-09.09.2016

ВХ07-02

07.11.2016-11.11.2016

ВХ07-03

19.12.2016-23.12.2016

ВХ07-04

23.01.2017-27.01.2017

ВХ10

Бібліотекарі ЗНЗ

ВХ10-01

19.12.2016-23.12.2016

ВХ10-02

13.02.2017-17.02.2017

 V. Суспільно-гуманітарна освіта (СГ) 

СГ01

Вчителі історії, правознавства та суспільcтвознавчих дисциплін («Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії», «Мій Київ», «Християнська етика»,

«Українознавство»)

СГ01-01

12.09.2016-16.09.2016

СГ01-02

10.10.2016-14.10.2016

СГ01-03

24.10.2016-28.10.2016

СГ01-04

07.11.2016-11.11.2016

СГ01-05

21.11.2016-25.11.2016

СГ01-06

06.03.2017-10.03.2017

СГ02

Вчителі, які викладають предмет 

"Захист Вітчизни" 

СГ02-01

12.09.2016-16.09.2016

СГ02-02

23.01.2017-27.01.2017

 VI. Природничо-математична освіта та технології (ПМ) 

ПМ01

Вчителі математики

ПМ01-01

05.09.2016-09.09.2016

ПМ01-02

26.09.2016-30.09.2016

ПМ01-03

17.10.2016-21.10.2016

ПМ01-04

07.11.2016-11.11.2016

ПМ01-05

28.11.2016-02.12.2016

ПМ01-06

19.12.2016-23.12.2016

ПМ01-07

16.01.2017-20.01.2017

ПМ01-08

20.02.2017-24.02.2017

ПМ01-09

06.03.2017-10.03.2017

ПМ01-10

20.03.2017-24.03.2017

ПМ02

Вчителі інформатики та інформаційних технологій 

ПМ02-01

12.09.2016-16.09.2016

ПМ02-02

03.10.2016-07.10.2016

ПМ02-03

24.10.2016-28.10.2016

ПМ02-04

14.11.2016-18.11.2016

ПМ02-05

28.11.2016-02.12.2016

ПМ02-06

05.12.2016-09.12.2016

ПМ03

Вчителі фізики, астрономії

ПМ03-01

19.09.2016-23.09.2016

ПМ03-02

10.10.2016-14.10.2016

ПМ03-03

31.10.2016-04.11.2016

ПМ03-04

21.11.2016-25.11.2016

ПМ03-05

12.12.2016-16.12.2016

ПМ04

Вчителі хімії

ПМ04-01

19.09.2016-23.09.2016

ПМ04-02

10.10.2016-14.10.2016

ПМ04-03

31.10.2016-04.11.2016

ПМ05

Вчителі біології, екології, основ здоров’я

ПМ05-01

26.09.2016-30.09.2016

ПМ05-02

17.10.2016-21.10.2016

ПМ05-03

07.11.2016-11.11.2016

ПМ05-04

05.12.2016-09.12.2016

ПМ06

Вчителі географії, економіки, природознавства

ПМ06-01

12.09.2016-16.09.2016

ПМ06-02

03.10.2016-07.10.2016

ПМ06-03

24.10.2016-28.10.2016

ПМ06-04

14.11.2016-18.11.2016

VII. Філологічна освіта (ФЛ)

ФЛ01

Вчителі української мови та літератури 

ФЛ01-01

05.09.2016-09.09.2016

ФЛ01-02

19.09.2016-23.09.2016

ФЛ01-03

03.10.2016-07.10.2016

ФЛ01-04

17.10.2016-21.10.2016

ФЛ01-05

31.10.2016-04.11.2016

ФЛ01-06

14.11.2016-18.11.2016

ФЛ01-07

28.11.2016-02.12.2016

ФЛ01-08

05.12.2016-09.12.2016

ФЛ01-09

12.12.2016-16.12.2016

ФЛ01-10

20.02.2017-24.02.2017

ФЛ01-11

27.02.2017-03.03.2017

ФЛ01-12

13.03.2017-17.03.2017

ФЛ02

Вчителі зарубіжної літератури

ФЛ02-01

03.10.2016-07.10.2016

ФЛ02-02

17.10.2016-21.10.2016

ФЛ02-03

24.10.2016-28.10.2016

ФЛ02-04

14.11.2016-18.11.2016

ФЛ03

Вчителі російської мови та літератури 

ФЛ03-01

26.09.2016-30.09.2016

ФЛ03-02

28.11.2016-02.12.2016

ФЛ04

Вчителі англійської мови

ФЛ04-01

05.09.2016-09.09.2016

ФЛ04-02

12.09.2016-16.09.2016

ФЛ04-03

19.09.2016-23.09.2016

ФЛ04-04

26.09.2016-30.09.2016

ФЛ04-05

03.10.2016-07.10.2016

ФЛ04-06

10.10.2016-14.10.2016

ФЛ04-07

17.10.2016-21.10.2016

ФЛ04-08

31.10.2016-04.11.2016

ФЛ04-09

07.11.2016-11.11.2016

ФЛ04-10

21.11.2016-25.11.2016

ФЛ04-11

28.11.2016-02.12.2016

ФЛ04-12

05.12.2016-09.12.2016

ФЛ04-13

12.12.2016-16.12.2016

ФЛ04-14

19.12.2016-23.12.2016

ФЛ04-15

16.01.2017-20.01.2017

ФЛ04-16

23.01.2017-27.01.2017

ФЛ04-17

30.01.2017-03.02.2017

ФЛ04-18

06.02.2017-10.02.2017

ФЛ04-19

06.03.2017-10.03.2017

ФЛ04-20

13.03.2017-17.03.2017

 VIII. Психолого-педагогічна освіта (ПП) 

ПП01

Практичні психологи ЗНЗ

ПП01-01

24.10.2016-28.10.2016

ПП01-02

21.11.2016-25.11.2016

ПП01-03

13.03.2017-17.03.2017


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»