Сьогодні
2.04.2023


15:21

У 5–11 класах
сьогодні
вихідний
У 1-х класах
сьогодні
вихідний
У 2-4 класах
сьогодні
вихідний
Розклад дзвінків
у 5–11 класах:


1-й урок: 08:30 – 09:15

2-й урок: 09:25 – 10:10

3-й урок: 10:25 – 11:10

4-й урок: 11:25 – 12:10

5-й урок: 12:30 – 13:15

6-й урок: 13:25 – 14:10

7-й урок: 14:15 – 15:00

8-й урок: 15:05 – 15:50

Вчителі математики та інформатики

Викладанням математики та інформатики у школі займається 7 вчителів.
Демченко Валентина Федорівна — вчитель математики, голова методичного об’єднання, освіта — вища, категорія — вища, старший учитель, стаж роботи — 23 роки, науково-методична тема: «Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках математики».
Ковальова Галина Аркадіївна — вчитель математики, освіта — вища, категорія — вища, вчитель-методист, стаж роботи — 34 роки, науково-методична тема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики».
Давиденко Ірина Георгіївна — вчитель математики, освіта — вища, категорія — вища, стаж роботи — 22 роки, науково-методична тема: «Елементи теорії ймовірностей у курсі математики середньої школи».
Яременко Володимир Андрійович — вчитель математики та інформатики, освіта — вища, категорія — вища, вчитель-методист, стаж роботи — 40 років.
Викладання математики у школі має на меті:

 • забезпечення необхідного рівня вивчення математики з різним ступенем доказовості та повноти відповідно до профільності;
 • забезпечення організаційно-методичних умов для ранньої математичної профілізації;
 • виявлення математичних здібностей і ранньої обдарованості у дітей, організація індивідуальної роботи для подальшого розвитку їхніх нахилів.

Завдання викладання математики:

 • засвоєння основних математичних понять, аксіом, теорем, доказів, що становлять основу практичних вмінь і навичок учнів;
 • оволодіння учнями вміннями та навичками розв’язувати практичні вправи і задачі, виконуючи відповідні логічні та геометричні побудови;
 • створення авторських навчальних програм, які відповідають цілям рівневої та профільної диференціації.

Логаніхіна Ірина Миколаївна — вчитель інформатики, освіта — вища, категорія — вища, вчитель-методист, стаж роботи — 26 років, науково-методична тема: «Створення практикуму векторного графічного редактора CorelDraw».
Шевчук Лариса Іванівна — вчитель інформатики, освіта — вища, категорія — вища, стаж роботи — 15 років, науково-методична тема: «Створення практикуму растрового графічного редактора Photoshop».
Викладання інформатики у школі має на меті:

 • розвиток математичного та алгоритмічного мислення;
 • формування інформаційної культури;
 • формування компетенцій, необхідних для раціонального використання методів сучасних інформаційних технологій;
 • виховання кваліфікованих користувачів ПК;

Завдання викладання інформатики:

 • ознайомлення з основами користування сучасною обчислювальною технікою;
 • ознайомлення з царинами використання нових інформаційних технологій;
 • ознайомлення з основами програмування та алгоритмування;
 • вивчення математичних методів розв’язування прикладних задач;
 • набуття навичок комп’ютерного моделювання хімічних, фізичних і біологічних процесів;
 • формування «взаєморозуміння» між учнями та комп’ютером, прищеплення навичок вільного користування ПК;

Вчителі багато уваги приділять створенню практикумів для всіх розділів програми з інформатики з 5-го до 11-го класу. Кожен практикум містить:

 • теоретичний блок з компактним, ілюстрованим викладом матеріалу;
 • велику кількість прикладів, що ілюструють теорію;
 • практичні і теоретичні завдання 3-х рівнів складності.

Кожен учень забезпечується матеріалами практикуму в друкованому і електронному варіантах.

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»