Сьогодні
6.06.2023


11:52

У 5–11 класах
зараз триває
4-й урок.
Закінчення о 12:10
У 1-х класах
навчальний
день
закінчено
У 2-4 класах
зараз триває
4-й урок.
Закінчення о 12:00
Розклад дзвінків
у 5–11 класах:


1-й урок: 08:30 – 09:15

2-й урок: 09:25 – 10:10

3-й урок: 10:25 – 11:10

4-й урок: 11:25 – 12:10

5-й урок: 12:30 – 13:15

6-й урок: 13:25 – 14:10

7-й урок: 14:15 – 15:00

8-й урок: 15:05 – 15:50

Зміст статті

 

6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

— кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

— кошти, отримані за надання платних послуг;

— прибутки від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

— добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

— кредити банків;

— для здійснення статутних повноважень заклад освіти може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, благодійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

6.3. Під наданням платних послуг навчальним закладом розуміється:

— організація різного роду платних факультативних курсів і курсів поглибленого вивчення окремих предметів, що перевищують рівень обов’язкових вимог до навчання, спеціальних лекцій і консультацій з запрошенням висококваліфікованих

— спеціалістів з інших організацій (вищих навчальних закладів, закладів культури і мистецтва, творчих спілок тощо);

— організацію груп подовженого дня з малою наповнюваністю за бажанням батьків;

— додаткові заняття мистецтвом, фізичною культурою, спортом тощо;

— організація різних курсів навчання для дорослих.

Платні послуги населенню надаються за цінами і тарифами, затвердженими в установленому порядку, а за відсутності таких цін — за договірними цінами.

6.4. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне отримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчальним закладом відповідно до законодавства. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради навчального закладу.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють засновник та органи управління освітою.

6.5. Кошти навчального закладу (позабюджетні надходження) зберігаються на його рахунках у відділенні будь-якого банку України і знаходяться у повному його розпорядженні. Право розподілу їх належить директору навчального закладу. Невикористані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання закладом розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається чинним законодавством.

6.7. Начальний заклад має право користуватися короткостроковими і довгостроковими кредитами. Короткостроковий кредит використовується закладом для здійснення його поточної діяльності. Довгостроковий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної бази з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів закладу.

6.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти.

6.9. Навчальний заклад має право згідно із законодавством купувати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу; здавати в оренду майно за згодою засновника.

6.10. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»