1-А

1-Б

1-А

2-А

2-Б

Понеділок

1

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Літературне читання

Плавання

2

Навчання грамоти

Інформатика

Навчання грамоти

Математика

Плавання

3

Математика

Навчання грамоти

Хореографія

Навколишній світ

Математика

4

Інформатика

Навколишній світ

Математика

Хореографія

Українська мова

5

Фізкультура

Навколишній світ

Музика

Літературне читання

1-А

1-Б

1-А

2-А

2-Б

Вівторок

1

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Літературне читання

Навколишній світ

2

Навчання грамоти

Математика

Іноземна мова

Математика

Математика

3

Математика

Іноземна мова

Математика

Навколишній світ

Літературне читання

4

Музика

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Українська мова

Іноземна мова

5

Навколишній світ

Образотворче мистецтво

Іноземна мова

Музика

6

1-А

1-Б

1-А

2-А

2-Б

Середа

1

Навколишній світ

Навчання грамоти

Навколишній світ

Інформатика

Українська мова

2

Математика

Математика

Інформатика

Математика

Математика

3

Іноземна мова

Навчання грамоти

Математика

Навколишній світ

Літературне читання

4

Образотворче мистецтво

Хореографія

Основи здоров’я

Літературне читання

Навколишній світ

5

Фізкультура

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Трудове навчання

6

1-А

1-Б

1-А

2-А

2-Б

Четвер

1

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Літературне читання

Основи здоров’я

2

Навчання грамоти

Математика

Математика

Математика

Математика

3

Математика

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Основи здоров’я

Літературне читання

4

Трудове навчання

Фізкультура

Фізкультура

Українська мова

Іноземна мова

5

Фізкультура

Іноземна мова

Образотворче мистецтво

6

1-А

1-Б

1-А

2-А

2-Б

П’ятниця

1

Навчання грамоти

Навколишній світ

Навчання грамоти

Математика

Навколишній світ

2

Хореографія

Математика

Навчання грамоти

Плавання

Математика

3

Навчання грамоти

Трудове навчання

Трудове навчання

Плавання

Українська мова

4

Основи здоров'я

Основи здоров'я

Музика

Українська мова

Хореографія

5

Музика

Фізкультура

Образотворче мистецтво

Інформатика

6

 

 

3-А

3-Б

3-В

4-А

4-Б

4-В

Понеділок

1

Українська мова

Навколишній світ

Літературне читання

Математика

Фізкультура

Літературне читання

2

Математика

Математика

Математика

Українська мова

Математика

Математика

3

Інформатика

Українська мова

Плавання

Літературне читання

Українська мова

Українська мова

4

Літературне читання

Літературне читання

Плавання

Навколишній світ

Літературне читання

Навколишній світ

5

Трудове навчання

Хореографія

Навколишній світ

Фізкультура

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

3-А

3-Б

3-В

4-А

4-Б

4-В

Вівторок

1

Літературне читання

Літературне читання

Іноземна мова

Українська мова

Навколишній світ

Іноземна мова

2

Іноземна мова

Математика

Українська мова

Математика

Математика

Математика

3

Математика

Плавання

Математика

Іноземна мова

Основи здоров’я

Українська мова

4

Навколишній світ

Плавання

Літературне читання

Навколишній світ

Інформатики

Навколишній світ

5

Основи здоров’я

Основи здоров’я

Основи здоров’я

Літературне читання

Літературне читання

Фізкультура

6

Логіка

3-А

3-Б

3-В

4-А

4-Б

4-В

Середа

1

Українська мова

Літературне читання

Математика

Українська мова

Хореографія

Літературне читання

2

Математика

Математика

Музика

Математика

Фізкультура

Математика

3

Навколишній світ

Музика

Хореографія

Фізкультура

Математика

Інформатика

4

Плавання

Іноземна мова

Навколишній світ

Інформатика

Українська мова

Навколишній світ

5

Плавання

Навколишній світ

Образотворче мистецтво

Хореографія

Образотворче мистецтво

Музика

6

Логіка

Логіка

Логіка

3-А

3-Б

3-В

4-А

4-Б

4-В

Четвер

1

Українська мова

Літературне читання

Іноземна мова

Літературне читання

Літературне читання

Літературне читання

2

Математика

Математика

Українська мова

Математика

Українська мова

Математика

3

Музика

Українська мова

Математика

Основи здоров’я

Іноземна мова

Іноземна мова

4

Літературне читання

Інформатика

Навколишній світ

Трудове навчання

Математика

Українська мова

5

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Літературне читання

Музика

Навколишній світ

Трудове навчання

6

Логіка

Логіка

3-А

3-Б

3-В

4-А

4-Б

4-В

П’ятниця

1

Літературне читання

Навколишній світ

Літературне читання

Навколишній світ

Іноземна мова

Літературне читання

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

3

Навколишній світ

Українська мова

Українська мова

Іноземна мова

Музика

Хореографія

4

Іноземна мова

Образотворче мистецтво

Навколишній світ

Літературне читання

Літературне читання

Основиздоров’я

5

Хореографія

Іноземна мова

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

Навколишній світ

Фізкультура

6

 

 

Розклад уроків у школі протягом останнього десятиліття будується за допомогою програмного забезпечення "AVTOR-2003"  

 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов