1-А

1-Б

1-В

2-А

2-Б

2-В

ПОНЕДІЛОК

Я досліджую світ

Навч. грамоти

Я досліджую світ

Українська мова

Навк. світ

Літ. читання

Математика

Навч. грамоти

Математика

Математика

Математика

Математика

Навч. грамоти

Математика

Образотв. мист.

Музика

Українська мова

Українська мова

Навч. грамоти

Я досліджую світ

Фізкультура

Навк. світ

Літ. читання

Фізкультура

Фізкультура

Образотв. мист.

Іноземна мова

Основи здоров’я

Фізкультура

ВІВТОРОК

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Літ. читання

Математика

Українська мова

Навч. грамоти

Хореографія

Навч. грамоти

Українська мова

Іноземна мова

Математика

Математика

Навч. грамоти

Хореографія

Математика

Українська мова

Навк. світ

Хореографія

Математика

Іноземна мова

Інформатика а

Літ. читання

Музика

Я досліджую світ

Дизайн і технол.

Навк. світ

Образотв. мист.

Образотв. мист.

СЕРЕДА

Математика

Я досліджую світ

Навч. грамоти

Українська мова

Українська мова

Хореографія

Іноземна мова

Математика

Математика

Математика

Математика

Іноземна мова

Навч. грамоти

Іноземна мова

Навч. грамоти

Навк. світ

Фізкультура

Математика

Музика

Дизайн і технол.

Я досліджую світ

Образотв. мист.

Фізкультура

Навк. світ

Навч. грамоти

Фізкультура

Хореографія

Навк. світ

Літ. читання

ЧЕТВЕР

Я досліджую світ

Математика

Математика

Математика

Навк. світ

Навк. світ

Дизайн і технол.

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Фізкультура

Математика

Іноземна мова

Образотв. мист.

Навч. грамоти

Іноземна мова

Фізкультура

Українська мова

Математика

Фізкультура

Музика

Навч. грамоти

Українська мова

Іноземна мова

Українська мова

Фізкультура

Літ. читання

Інформатика

Основи здоров’я

П’ЯТНИЦЯ

Математика

Я досліджую світ

Навч. грамоти

Літ. читання

Літ. читання

Літ. читання

Іноземна мова

Навч. грамоти

Математика

Математика

Математика

Математика

Навч. грамоти

Іноземна мова

Навч. грамоти

Іноземна мова

Труд. навчання

Українська мова

Навч. грамоти

Навч. грамоти

 Музика

Труд. навчання

Хореографія

Труд. навчання

Фізкультура

Я досліджую світ

Основи здоров’я

Музика

Інформатика

 

 

3-А

3-Б

4-А

4-Б

4-В

ПОНЕДІЛОК

Літ. читання

Літ. читання

Навк. світ

Навк. світ

Літ. читання

Математика

Математика

Фізкультура

Математика

Математика

Навк. світ

Навк. світ

Математика

Українська мова

Фізкультура

Образотв. мист.

Основи здоров’я

Українська мова

Музика

Українська мова

Українська мова

Музика

Літ. читання

Літ. читання

Основи здоров’я

Логіка

Логіка

ВІВТОРОК

Математика

Математика

Українська мова

Фізкультура

Іноземна мова

Українська мова

Інформатика

Математика

Іноземна мова

Математика

Іноземна мова

Українська мова

Літ. читання

Математика

Українська мова

Навк. світ

Літ. читання

Літ. читання

Українська мова

Навк. світ

Основи здоров’я

Фізкультура

Основи здоров’я/Музика

Основи здоров’я

Хореографія

СЕРЕДА

Літ. читання

Навк. світ

Іноземна мова

Українська мова

Літ. читання

Українська мова

Хореографія

Математика

Математика

Математика

Фізкультура

Математика

Українська мова

Літ. читання

Музика

Математика

Іноземна мова

Навк. світ

Інформатика

Навк. світ

Іноземна мова

Українська мов

Труд. навчання

Труд. навчання

Інформатика

Логіка

Логіка

Логіка

ЧЕТВЕР

Українська мова

Іноземна мова

Літ. читання

Фізкультура

Українська мова

Математика

Математика

Математика

Іноземна мова

Математика

Навк. світ

Літ. читання

Українська мова

Математика

Літ. читання

Хореографія

Українська мова

Інформатика

Навк. світ

Навк. світ

Музика

Образотв. мист.

Фізкультура

Образотв. мист.

Труд. навчання

П’ЯТНИЦЯ

Фізкультура

Фізкультура

Математика

Літ. читання

Іноземна мова

Математика

Математика

Хореографія

Математика

Фізкультура

Інформатика

Українська мова

Іноземна мова

Українська мова

Українська мова

Літ. читання

Навк. світ

Навк. світ

Навк. світ

Математика

Труд. навчання

Труд. навчання

Образотв. мист.

Хореографія

Образотв. мист.

 

 

Розклад уроків у школі протягом останнього десятиліття будується за допомогою програмного забезпечення "AVTOR-2003"  

 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»